http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader/manadens-vader-varlden/januari-2010-inte-sa-kall-manad-som-man-kan-tro-1.9559