http://news.yahoo.com/style-olympics-london-announces-international-fashion-showcase-130001793.html;_ylt=AlKi2dj77GzgBK2OeB9Qvu5PWrsF;_ylu=X3oDMTRkZG91ZDdhBG1pdANUb3BTdG9yeSBFbnRlcnRhaW5tZW50U0YgRmFzaGlvblNTRgRwa2cDZmZkM2E2OTItZmU1NS0zMjhkLWEyY2QtMTdlNTVkODM0Njg2BHBvcwMxBHNlYwN0b3Bfc3RvcnkEdmVyA2FhYmQzNTUwLTRkNzMtMTFlMS1hYmRkLTk2YWJmZjZkNWQxZA--;_ylg=X3oDMTI5bmR2ZDlvBGludGwDdXMEbGFuZwNlbi11cwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANlbnRlcnRhaW5tZW50fGZhc2hpb24EcHQDc2VjdGlvbnMEdGVzdAM-;_ylv=3