http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/2010/05/Inzicht_in_belastinguitgaven_specifieke_uitkeringen_en_subsidies/Belastinguitgaven/Evaluaties/Evaluatie_van_het_verlaagde_btw_tarief_voor_cultuur_en_media