http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-en-kleinverbruikers/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/de-slimme-meter.html