http://pl.wikisource.org/wiki/Instrukcja_dotycz%C4%85ca_zasad_przesiedlania_ludno%C5%9Bci_ukrai%C5%84skiej