http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/03/12/handreiking-agressie-en-geweld/agressieenweerbaarheidsonderzoek2010.pdf